top of page

Booth Map

Bishop Museum May Day Layout (1).png
 1. Kūmana Activewear

 2. By The Shore

 3. Kākou Collective

 4. Noho Home

 5. The Keiki Dept

 6. Iwi Nails

 7. Hawaii’s Heritage Jewelers

 8. Workshop 28 HI

 9. Lei Kinis

 10. Surf Shack Puzzles

 11. Kahui Palaka

 12. Honolulu Baby Company LLC

 13. Moon Dance Designs

 14. Aumoana Designs

 15. Mahina Made

 16. Bishop Museum

 17. ʻUlu & Kalo Bakery

 18. Kolekolea

 19. Kaulana Mahina

 20. Keha Hawaiʻi

 21. Charmies of Kona

 22. Kaleimamo Hawaiʻi

 23. Hoʻōla Honey LLC

 24. Onepaʻa Hawaiʻi

 25. Design Jord

 26. Kūlaniākea

 27. Honua Skincare

 28. Aloha de Mele

 29. Ehu Kakahiaka

 30. YIREH

 31. She Wood Go

 32. Alohiwai

 33. Hawaiian Host

 34. Welo Creations

 35. Lahaʻole Designs

 36. Kihene

 37. Hae Hawaii

 38. Kahomelani’s

bottom of page